https://www.gerb.com/technical-insights
info@gerb.com

Viskózní tlumiče pro snížení vibrací v potrubních systémech v petrochemickém závodě

Společnost GERB byla oslovena petrochemickou společností z oblasti Blízkého východu, aby pomohla zmírnit problémy s vibracemi v jednom z jejích závodů na zpracování aminů.

Bylo nutno vyřešit celkem 4 jednotky, protože úroveň vibrací překračovala přípustné limity (viz Obrázek 1). Interní procesní studie zákazníka odhalila, že v potrubí dochází k laminárnímu proudění, které vyvolává vnitřní síly, jež nelze eliminovat. Vzhledem k omezením, jako jsou velké průměry (36″) potrubí, dlouhé vertikální trasy a skutečnost, že většina podpěr je připevněna k tlakové nádobě, nelze provést úpravu vedení potrubí ani stávajícího uložení. Tlumiče potrubí společnosti GERB jsou vhodným řešením těchto problémů díky vynikajícím vlastnostem při dodatečné montáži a obecně velkým schopnostem snižovat vibrace. Cílem bylo snížit stupeň klasifikace situace z úrovně „Upozornění“ na úroveň „Přijatelná“ v místech 6 a 7 v první instalační jednotce (a na podobných, ale mírně odlišných bodech v dalších jednotkách).

Obrázek 1 – Úrovně vibrací na konkrétních místech

Vytvoření modelu a simulace

Zákazník poskytl data modelu CEASAR II, která byla importována do modelu Rohr2. Přehled potrubního systému viz obrázek 2 a představa o instalaci s tlumiči viz obrázek 3.

Obrázek 2 – Přehled potrubního systému

Aby bylo možné pochopit dopad, byla ověřena různá nastavení a uspořádání tlumičů, např. dva nebo čtyři tlumiče na jeden úsek potrubí. Obrázek 3 ilustruje systém se dvěma nainstalovanými tlumiči.

Viz [1] pro podrobné vysvětlení modelování viskózních tlumičů nebo [2] pro konkrétnější vysvětlení, jak se tyto aplikace pro potrubní systémy používají.

Obrázek 3 – Model Rohr2 zahrnující vzorové instalace tlumičů

Výsledky simulace

Porovnávala se následující nastavení:

 1. s tlumiči
 2. bez tlumičů
 3. se čtyřmi tlumiči (dva tlumiče na každém místě v tandemovém uspořádání)

Je patrné, že pro body 1010 a 1050, které se nacházejí v blízkosti míst instalace tlumičů, lze dosáhnout podstatného snížení vibrací. Pro bod 1060, který je od místa instalace tlumičů vzdálenější, je efekt snížení menší.

Tabulka 1 – Výsledky porovnání různých konfigurací tlumičů v mm/s (efektivní hodnota)

Výběr tlumičů

Počet tlumičů byl zvolen tak, aby bylo dosaženo co největšího snížení úrovně vibrací, a to podle místních podmínek pro instalaci a možností uložení:

 

 • Maximální síly vyvíjené na uložení nesmějí přesáhnout 5 kN
 • Počet vhodných míst pro instalaci uložení byl omezen

V této jednotce bylo rozhodnuto nainstalovat celkem 4 středně velké tlumiče. Velikost tlumičů byla zvolena tak, aby se snížily požadavky na potřebnou pevnost a tuhost místního uložení. Bylo také rozhodnuto nainstalovat tlumiče v tzv. tandemovém uspořádání, aby se snížil možný kroutící moment na podpěrách i samotném potrubí. Obrázek 7 ilustruje takové schéma instalace.

Obrázek 7 – dva tlumiče v tandemovém uspořádání ve svislém úseku potrubí

Konstrukce třecí svorky

Zákazník požádal společnost GERB, aby pro toto tandemové uspořádání zajistila také složitou konstrukci a výrobu třecích svorek. Ve fázi návrhu bylo s ohledem na potrubí z nerezové oceli a svorkám z uhlíkové oceli nutno zvážit záležitosti jako třecí schopnost, tepelná roztažnost a ochrana proti korozi. Níže je uveden zkrácený seznam požadavků:

 

 • 30palcová trubka z nerezové oceli
 • Svorky z uhlíkové oceli v tandemovém uspořádání
 • Provozní teplota kapaliny 107 °C
 • Okolní teplota +5 °C … +55 °C
 • Všechny potřebné tlumicí síly bylo nutné přenášet prostřednictvím třecích sil upevnění.
 • Všechny součásti musí splňovat nezbytné pevnostní požadavky podle platných norem a předpisů.
 • Užitečné tipy pro instalaci.

Aby se zabránilo korozi kontaktů, byla mezi svorku a trubku vsunuta vložka z nerezové oceli. Samotná svorka je z materiálu S355. Konstrukce navíc vyhovuje výše uvedeným požadavkům a zároveň není drahá a její instalace není složitá.

Výroba

Kompletní výroba tlumičů a svorek probíhala v centrále společnosti GERB v německém Berlíně. Sledování kvality a dokumentace výroby probíhalo za použití platných norem a podrobného plánu zajištění kvality (QAP) dohodnutého se zákazníkem (viz obrázek 8). Výroba byla realizována včas a následně byly součásti dodány zákazníkovi.

Obrázek 8 – QAP pro výrobu tlumičů

Instalace a dohled

Proces montáže proběhl ve spolupráci s koncovým zákazníkem. Jeřáb a personál pro montáž poskytl zákazník. Na samotný proces montáže dohlížel přímo na místě zkušený inženýr společnosti GERB. Příručka kvality obsahovala podrobná vysvětlení všech nutných kroků montáže.

Na obrázcích 9 a 10 je pro představu stránka této příručky pro montáž. [3] je odkaz na standardní příručku pro montáž tlumičů společnosti GERB. Instalace každé svorky je věnována konkrétní příručka vytvořená přesně pro dané instalační schéma.

Obrázek 9 – Situace instalace po montáži sestavy svorky a sestavy podložky (výňatek z příručky pro montáž)
Obrázek 10 – Vzorová situace instalace po montáži jedné závitové tyče bez kontramatky (výňatek z příručky pro montáž)

Potvrzení s měřením

Tabulka 2 ukazuje výsledky situace ve 4 různých jednotkách před montáží tlumičů a po montáži tlumičů. S výjimkou systému 2 – který od počátku nevzbuzoval pochyby – bylo možné u všech systémů snížit klasifikaci z úrovně „Upozornění“ na úroveň „Přijatelná“. Průměrné snížení se pohybovalo zhruba mezi 60 % a 80 %, přičemž celkový průměr činil 68 % (pro systémy 1, 3 a 4). To je přibližně o 20 % více, než předpokládala simulace, při níž bylo dosaženo snížení v průměru o 45 %.

Jedná se o vysokou průměrnou hodnotu snížení, která svědčí o tom, že plánování, výběr, výroba a montáž tlumičů byly provedeny správně.

Tabulka 2 – Naměřené výsledky před/po

Závěr

Tato případová studie ukazuje, že použití viskózních tlumičů potrubí může být velmi účinné pro snížení provozních vibrací v potrubních systémech s laminárním tokem a podobnými jevy. Popsána instalace je vysoce nákladově efektivní a montáž lze provést i během provozu celého závodu. Tím se zkracují prostoje zařízení a snižují se dodatečné náklady způsobené odstávkami.

Průměrné snížení o zhruba 68 % je vyšší, než bylo vypočteno při simulaci, a ukazuje na určitou konzervativnost v přístupu k modelování. Zároveň to ukazuje, že plánování přípravy opěrných bodů a celková instalace byly provedeny profesionálně, což je nezbytné pro dosažení co nejlepší výkonnosti tlumiče. Při návrhu tlumiče a spojovacích prvků byly zohledněny všechny parametry související s projektem. To podtrhuje fakt, že simulace a použití tlumičů potrubí je proveditelný a nákladově efektivní nástroj pro zmírnění vibrací v petrochemických závodech.

REFERENCE

[1]           Popis frekvenčně závislých charakteristik viskózních elastických tlumičů
Barutzki, GERB, prosinec 2006, pdf

 

[2]           Prodloužení životnosti a zvýšení bezpečnosti potrubních systémů pomocí viskózních tlumičů, pro Konferenci o statice na Blízkém východě 2018
Fischer, Barutzki, GERB, březen 2018, pdf

 

[3]           Pokyny pro přepravu, montáž, údržbu a likvidaci všech typů tlumičů potrubí
Fischer, Barutzki, GERB, duben 2020, pdf

 

Neváhejte nás kontaktovat ohledně výše uvedených odkazů.

Sdílet tento příspěvek

Další zdroje

Potřebujete další informace o tomto tématu?
Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním dotazem.
Jeden z našich projektových inženýrů se vám brzy ozve.


  Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání služby Google.

  Viskózní tlumiče pro snížení vibrací v potrubních systémech v petrochemickém závodě

  Společnost GERB byla oslovena petrochemickou společností z oblasti Blízkého východu, aby pomohla zmírnit problémy s vibracemi v jednom z jejích závodů na zpracování aminů.

  Bylo nutno vyřešit celkem 4 jednotky, protože úroveň vibrací překračovala přípustné limity (viz Obrázek 1). Interní procesní studie zákazníka odhalila, že v potrubí dochází k laminárnímu proudění, které vyvolává vnitřní síly, jež nelze eliminovat. Vzhledem k omezením, jako jsou velké průměry (36″) potrubí, dlouhé vertikální trasy a skutečnost, že většina podpěr je připevněna k tlakové nádobě, nelze provést úpravu vedení potrubí ani stávajícího uložení. Tlumiče potrubí společnosti GERB jsou vhodným řešením těchto problémů díky vynikajícím vlastnostem při dodatečné montáži a obecně velkým schopnostem snižovat vibrace. Cílem bylo snížit stupeň klasifikace situace z úrovně „Upozornění“ na úroveň „Přijatelná“ v místech 6 a 7 v první instalační jednotce (a na podobných, ale mírně odlišných bodech v dalších jednotkách).

  Obrázek 1 – Úrovně vibrací na konkrétních místech

  Viskózní tlumiče pro snížení vibrací v potrubních systémech v petrochemickém závodě

  Společnost GERB byla oslovena petrochemickou společností z oblasti Blízkého východu, aby pomohla zmírnit problémy s vibracemi v jednom z jejích závodů na zpracování aminů.

  Bylo nutno vyřešit celkem 4 jednotky, protože úroveň vibrací překračovala přípustné limity (viz Obrázek 1). Interní procesní studie zákazníka odhalila, že v potrubí dochází k laminárnímu proudění, které vyvolává vnitřní síly, jež nelze eliminovat. Vzhledem k omezením, jako jsou velké průměry (36″) potrubí, dlouhé vertikální trasy a skutečnost, že většina podpěr je připevněna k tlakové nádobě, nelze provést úpravu vedení potrubí ani stávajícího uložení. Tlumiče potrubí společnosti GERB jsou vhodným řešením těchto problémů díky vynikajícím vlastnostem při dodatečné montáži a obecně velkým schopnostem snižovat vibrace. Cílem bylo snížit stupeň klasifikace situace z úrovně „Upozornění“ na úroveň „Přijatelná“ v místech 6 a 7 v první instalační jednotce (a na podobných, ale mírně odlišných bodech v dalších jednotkách).

  Obrázek 1 – Úrovně vibrací na konkrétních místech

  Vytvoření modelu a simulace

  Zákazník poskytl data modelu CEASAR II, která byla importována do modelu Rohr2. Přehled potrubního systému viz obrázek 2 a představa o instalaci s tlumiči viz obrázek 3.

  Obrázek 2 – Přehled potrubního systému

  Aby bylo možné pochopit dopad, byla ověřena různá nastavení a uspořádání tlumičů, např. dva nebo čtyři tlumiče na jeden úsek potrubí. Obrázek 3 ilustruje systém se dvěma nainstalovanými tlumiči. Viz [1] pro podrobné vysvětlení modelování viskózních tlumičů nebo [2] pro konkrétnější vysvětlení, jak se tyto aplikace pro potrubní systémy používají.

  Obrázek 3 – Model Rohr2 zahrnující vzorové instalace tlumičů

  Výsledky simulace

  Porovnávala se následující nastavení:

   

  1. s tlumiči
  2. bez tlumičů
  3. se čtyřmi tlumiči (dva tlumiče na každém místě v tandemovém uspořádání)

  Je patrné, že pro body 1010 a 1050, které se nacházejí v blízkosti míst instalace tlumičů, lze dosáhnout podstatného snížení vibrací. Pro bod 1060, který je od místa instalace tlumičů vzdálenější, je efekt snížení menší.

  Tabulka 1 – Výsledky porovnání různých konfigurací tlumičů v mm/s (efektivní hodnota)

  Výběr tlumičů

  Počet tlumičů byl zvolen tak, aby bylo dosaženo co největšího snížení úrovně vibrací, a to podle místních podmínek pro instalaci a možností uložení:

   

  • Maximální síly vyvíjené na uložení nesmějí přesáhnout 5 kN
  • Počet vhodných míst pro instalaci uložení byl omezen

  V této jednotce bylo rozhodnuto nainstalovat celkem 4 středně velké tlumiče. Velikost tlumičů byla zvolena tak, aby se snížily požadavky na potřebnou pevnost a tuhost místního uložení. Bylo také rozhodnuto nainstalovat tlumiče v tzv. tandemovém uspořádání, aby se snížil možný kroutící moment na podpěrách i samotném potrubí. Obrázek 7 ilustruje takové schéma instalace.

  Obrázek 7 – dva tlumiče v tandemovém uspořádání ve svislém úseku potrubí

  Konstrukce třecí svorky

  Zákazník požádal společnost GERB, aby pro toto tandemové uspořádání zajistila také složitou konstrukci a výrobu třecích svorek. Ve fázi návrhu bylo s ohledem na potrubí z nerezové oceli a svorkám z uhlíkové oceli nutno zvážit záležitosti jako třecí schopnost, tepelná roztažnost a ochrana proti korozi. Níže je uveden zkrácený seznam požadavků:

   

  • 30palcová trubka z nerezové oceli
  • Svorky z uhlíkové oceli v tandemovém uspořádání
  • Provozní teplota kapaliny 107 °C
  • Okolní teplota +5 °C … +55 °C
  • Všechny potřebné tlumicí síly bylo nutné přenášet prostřednictvím třecích sil upevnění.
  • Všechny součásti musí splňovat nezbytné pevnostní požadavky podle platných norem a předpisů.
  • Užitečné tipy pro instalaci.

  Aby se zabránilo korozi kontaktů, byla mezi svorku a trubku vsunuta vložka z nerezové oceli. Samotná svorka je z materiálu S355. Konstrukce navíc vyhovuje výše uvedeným požadavkům a zároveň není drahá a její instalace není složitá.

  Výroba

  Kompletní výroba tlumičů a svorek probíhala v centrále společnosti GERB v německém Berlíně. Sledování kvality a dokumentace výroby probíhalo za použití platných norem a podrobného plánu zajištění kvality (QAP) dohodnutého se zákazníkem (viz obrázek 8). Výroba byla realizována včas a následně byly součásti dodány zákazníkovi.

  Obrázek 8 – QAP pro výrobu tlumičů

  Instalace a dohled

  Proces montáže proběhl ve spolupráci s koncovým zákazníkem. Jeřáb a personál pro montáž poskytl zákazník. Na samotný proces montáže dohlížel přímo na místě zkušený inženýr společnosti GERB. Příručka kvality obsahovala podrobná vysvětlení všech nutných kroků montáže.

  Na obrázcích 9 a 10 je pro představu stránka této příručky pro montáž. [3] je odkaz na standardní příručku pro montáž tlumičů společnosti GERB. Instalace každé svorky je věnována konkrétní příručka vytvořená přesně pro dané instalační schéma.

  Obrázek 9 – Situace instalace po montáži sestavy svorky a sestavy podložky (výňatek z příručky pro montáž)
  Obrázek 10 – Vzorová situace instalace po montáži jedné závitové tyče bez kontramatky (výňatek z příručky pro montáž)

  Potvrzení s měřením

  Tabulka 2 ukazuje výsledky situace ve 4 různých jednotkách před montáží tlumičů a po montáži tlumičů. S výjimkou systému 2 – který od počátku nevzbuzoval pochyby – bylo možné u všech systémů snížit klasifikaci z úrovně „Upozornění“ na úroveň „Přijatelná“. Průměrné snížení se pohybovalo zhruba mezi 60 % a 80 %, přičemž celkový průměr činil 68 % (pro systémy 1, 3 a 4). To je přibližně o 20 % více, než předpokládala simulace, při níž bylo dosaženo snížení v průměru o 45 %.

  Jedná se o vysokou průměrnou hodnotu snížení, která svědčí o tom, že plánování, výběr, výroba a montáž tlumičů byly provedeny správně.

  Tabulka 2 – Naměřené výsledky před/po

  Závěr

  Tato případová studie ukazuje, že použití viskózních tlumičů potrubí může být velmi účinné pro snížení provozních vibrací v potrubních systémech s laminárním tokem a podobnými jevy. Popsána instalace je vysoce nákladově efektivní a montáž lze provést i během provozu celého závodu. Tím se zkracují prostoje zařízení a snižují se dodatečné náklady způsobené odstávkami.

  Průměrné snížení o zhruba 68 % je vyšší, než bylo vypočteno při simulaci, a ukazuje na určitou konzervativnost v přístupu k modelování. Zároveň to ukazuje, že plánování přípravy opěrných bodů a celková instalace byly provedeny profesionálně, což je nezbytné pro dosažení co nejlepší výkonnosti tlumiče. Při návrhu tlumiče a spojovacích prvků byly zohledněny všechny parametry související s projektem. To podtrhuje fakt, že simulace a použití tlumičů potrubí je proveditelný a nákladově efektivní nástroj pro zmírnění vibrací v petrochemických závodech.

  Vytvoření modelu a simulace

  Zákazník poskytl data modelu CEASAR II, která byla importována do modelu Rohr2. Přehled potrubního systému viz obrázek 2 a představa o instalaci s tlumiči viz obrázek 3.

  Obrázek 2 – Přehled potrubního systému

  Aby bylo možné pochopit dopad, byla ověřena různá nastavení a uspořádání tlumičů, např. dva nebo čtyři tlumiče na jeden úsek potrubí. Obrázek 3 ilustruje systém se dvěma nainstalovanými tlumiči.

  Obrázek 3 – Model Rohr2 zahrnující vzorové instalace tlumičů

  Výsledky simulace

  Porovnávala se následující nastavení:

  1. s tlumiči
  2. bez tlumičů
  3. se čtyřmi tlumiči (dva tlumiče na každém místě v tandemovém uspořádání)

  Je patrné, že pro body 1010 a 1050, které se nacházejí v blízkosti míst instalace tlumičů, lze dosáhnout podstatného snížení vibrací. Pro bod 1060, který je od místa instalace tlumičů vzdálenější, je efekt snížení menší.

  Tabulka 1 – Výsledky porovnání různých konfigurací tlumičů v mm/s (efektivní hodnota)

  Výběr tlumičů

  Počet tlumičů byl zvolen tak, aby bylo dosaženo co největšího snížení úrovně vibrací, a to podle místních podmínek pro instalaci a možností uložení:

  • Maximální síly vyvíjené na uložení nesmějí přesáhnout 5 kN
  • Počet vhodných míst pro instalaci uložení byl omezen

  V této jednotce bylo rozhodnuto nainstalovat celkem 4 středně velké tlumiče. Velikost tlumičů byla zvolena tak, aby se snížily požadavky na potřebnou pevnost a tuhost místního uložení. Bylo také rozhodnuto nainstalovat tlumiče v tzv. tandemovém uspořádání, aby se snížil možný kroutící moment na podpěrách i samotném potrubí. Obrázek 7 ilustruje takové schéma instalace.

  Obrázek 7 – dva tlumiče v tandemovém uspořádání ve svislém úseku potrubí

  Konstrukce třecí svorky

  Zákazník požádal společnost GERB, aby pro toto tandemové uspořádání zajistila také složitou konstrukci a výrobu třecích svorek. Ve fázi návrhu bylo s ohledem na potrubí z nerezové oceli a svorkám z uhlíkové oceli nutno zvážit záležitosti jako třecí schopnost, tepelná roztažnost a ochrana proti korozi. Níže je uveden zkrácený seznam požadavků:

  • 30palcová trubka z nerezové oceli
  • Svorky z uhlíkové oceli v tandemovém uspořádání
  • Provozní teplota kapaliny 107 °C
  • Okolní teplota +5 °C … +55 °C
  • Všechny potřebné tlumicí síly bylo nutné přenášet prostřednictvím třecích sil upevnění.
  • Všechny součásti musí splňovat nezbytné pevnostní požadavky podle platných norem a předpisů.
  • Užitečné tipy pro instalaci.

  Aby se zabránilo korozi kontaktů, byla mezi svorku a trubku vsunuta vložka z nerezové oceli. Samotná svorka je z materiálu S355. Konstrukce navíc vyhovuje výše uvedeným požadavkům a zároveň není drahá a její instalace není složitá.

  Výroba

  Kompletní výroba tlumičů a svorek probíhala v centrále společnosti GERB v německém Berlíně. Sledování kvality a dokumentace výroby probíhalo za použití platných norem a podrobného plánu zajištění kvality (QAP) dohodnutého se zákazníkem (viz obrázek 8). Výroba byla realizována včas a následně byly součásti dodány zákazníkovi.

  Obrázek 8 – QAP pro výrobu tlumičů

  Instalace a dohled

  Proces montáže proběhl ve spolupráci s koncovým zákazníkem. Jeřáb a personál pro montáž poskytl zákazník. Na samotný proces montáže dohlížel přímo na místě zkušený inženýr společnosti GERB. Příručka kvality obsahovala podrobná vysvětlení všech nutných kroků montáže.

  Na obrázku 9 je pro představu stránka této příručky. [3] je odkaz na standardní příručku pro montáž tlumičů společnosti GERB. Instalace každé svorky je věnována konkrétní příručka vytvořená přesně pro dané instalační schéma.

  Obrázek 9 – Situace instalace po montáži sestavy svorky a sestavy podložky (výňatek z příručky pro montáž)
  Obrázek 10 – Vzorová situace instalace po montáži jedné závitové tyče bez kontramatky (výňatek z příručky pro montáž)

  Potvrzení s měřením

  Tabulka 2 ukazuje výsledky situace ve 4 různých jednotkách před montáží tlumičů a po montáži tlumičů. S výjimkou systému 2 – který od počátku nevzbuzoval pochyby – bylo možné u všech systémů snížit klasifikaci z úrovně „Upozornění“ na úroveň „Přijatelná“. Průměrné snížení se pohybovalo zhruba mezi 60 % a 80 %, přičemž celkový průměr činil 68 % (pro systémy 1, 3 a 4). To je přibližně o 20 % více, než předpokládala simulace, při níž bylo dosaženo snížení v průměru o 45 %.

  Jedná se o vysokou průměrnou hodnotu snížení, která svědčí o tom, že plánování, výběr, výroba a montáž tlumičů byly provedeny správně.

  Tabulka 2 – Naměřené výsledky před/po

  Závěr

  Tato případová studie ukazuje, že použití viskózních tlumičů potrubí může být velmi účinné pro snížení provozních vibrací v potrubních systémech s laminárním tokem a podobnými jevy. Popsána instalace je vysoce nákladově efektivní a montáž lze provést i během provozu celého závodu. Tím se zkracují prostoje zařízení a snižují se dodatečné náklady způsobené odstávkami.

  Průměrné snížení o zhruba 68 % je vyšší, než bylo vypočteno při simulaci, a ukazuje na určitou konzervativnost v přístupu k modelování. Zároveň to ukazuje, že plánování přípravy opěrných bodů a celková instalace byly provedeny profesionálně, což je nezbytné pro dosažení co nejlepší výkonnosti tlumiče. Při návrhu tlumiče a spojovacích prvků byly zohledněny všechny parametry související s projektem. To podtrhuje fakt, že simulace a použití tlumičů potrubí je proveditelný a nákladově efektivní nástroj pro zmírnění vibrací v petrochemických závodech.

  REFERENCE

  [1]           Popis frekvenčně závislých charakteristik viskózních elastických tlumičů
  Barutzki, GERB, prosinec 2006, pdf

   

  [2]           Prodloužení životnosti a zvýšení bezpečnosti potrubních systémů pomocí viskózních tlumičů, pro Konferenci o statice na Blízkém východě 2018
  Fischer, Barutzki, GERB, březen 2018, pdf

   

  [3]           Pokyny pro přepravu, montáž, údržbu a likvidaci všech typů tlumičů potrubí
  Fischer, Barutzki, GERB, duben 2020, pdf

   

  Neváhejte nás kontaktovat ohledně výše uvedených odkazů.

  REFERENCE

  [1]           Popis frekvenčně závislých charakteristik viskózních elastických tlumičů
  Barutzki, GERB, prosinec 2006, pdf

  [2]           Prodloužení životnosti a zvýšení bezpečnosti potrubních systémů pomocí viskózních tlumičů, pro Konferenci o statice na Blízkém východě 2018
  Fischer, Barutzki, GERB, březen 2018, pdf

  [3]           Pokyny pro přepravu, montáž, údržbu a likvidaci všech typů tlumičů potrubí
  Fischer, Barutzki, GERB, duben 2020, pdf

  Neváhejte nás kontaktovat ohledně výše uvedených odkazů.

  Sdílet tento příspěvek

  Sdílet tento příspěvek

  Další zdroje

  Potřebujete další informace o tomto tématu?
  Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním dotazem.
  Jeden z našich projektových inženýrů se vám brzy ozve.


   Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání služby Google.

   Další zdroje

   Potřebujete další informace o tomto tématu?
   Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním dotazem.
   Jeden z našich projektových inženýrů se vám brzy ozve.


    Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání služby Google.

    Přejít nahoru
    Scroll to Top