https://www.gerb.com/technical-insights
info@gerb.com

Štěrkové lože v zónách přechodu tuhosti

Zajištění pružnosti v zónách přechodu tuhosti mezi betonovým mostem a nájezdovou deskou na štěrkovém loži

V rámci komplexního programu rozvoje infrastruktury rozšířila železniční společnost svou jednokolejnou železniční síť na dvoukolejnou. Vlaky jezdí po jednoduchých neelektrifikovaných kolejích s rozchodem 1 000 mm a spojují destinace v celkové délce 4 000 km. S cílem realizovat převážně bezúdržbovou a udržitelnou modernizaci poskytla společnost GERB řešení pružnosti, které snížilo negativní účinky v přechodových zónách tuhosti.

Výzva

Jednou výjimečnou vlastností této železniční sítě je vysoký počet mostů. Zejména u mostů bylo zjištěno, že přechodové zóny mezi volnou tratí a mostem mají za následek výrazně vyšší náklady na údržbu. Obecně lze konstatovat, že hlavními příčinami vysokých nákladů na údržbu je na jedné straně sedání zeminy – tedy náspu a trati –, které lze pozorovat před a za mosty. Na druhé straně dochází v přechodové zóně k prudké změně pružnosti. Modul uložení neboli svislá tuhost nosné konstrukce volné koleje je až 6krát nižší než u betonového mostu.

V závislosti na stavu půdy byla vyvinuta řešení, jako je nájezdová deska na upraveném podloží, zhutnění půdy a nájezdová deska na pilotových základech podpírajících půdu. Tato opatření však pouze snížila sedání koleje, ale nedošlo k upravení tuhosti přechodové zóny podle potřeby.

Řešení

Cílem bylo snížit náklady na údržbu tratí a kolejových vozidel. Koncepce řešení společnosti GERB spočívá v zajištění plynulého přechodu tuhosti díky použití polyuretanových rohoží s uzavřenou buněčnou strukturou v souladu s normou DIN EN 16432. Hlavní myšlenkou je kompenzace náhlé skokové změny tuhosti, jak je na příkladu ukázáno zde. Tím se dosáhne plynulejšího přechodu tuhosti mezi volnou kolejí a mostem, což vede k menším změnám svislých posunů, když vlak projíždí přechodovou zónou.

Pro vyrovnání náhlé skokové změny tuhosti navrhuje společnost GERB umístit na most pod zátěž celoplošné polyuretanové rohože podle následujícího obrázku. Tyto rohože se nazývají NOVODAMP® pod štěrkové lože a zajišťují plynulou změnu pružnosti na přechodech železničního svršku.

Na základě daných parametrů půdy a konkrétních místních podmínek poskytuje společnost GERB řešení na míru s různými typy polyuretanových rohoží NOVODAMP® s uzavřenou buněčnou strukturou s ohledem na velikost a tuhost. V tomto konkrétním případě byla na základě dané rychlosti vlaku 160 km/h navržena požadovaná délka 22 m se dvěma různými typy polyuretanových rohoží.

Další velkou výhodou tohoto způsobu je snadná montáž. Rohože se prostě položí přímo na most a teprve poté se zasypou štěrkem. Zejména kolejový svršek se nezmění. To vede v porovnání s jinými způsoby, které snižují náklady na údržbu, k velmi nízkým nákladům na montáž a krátké době montáže.

Výsledek

Po dokončení montáže polyuretanových rohoží GERB byla provedena zkouška v terénu s cílem zjistit jejich účinnost v kritické přechodové zóně mezi mostní konstrukcí a nájezdovou deskou. Byly změřeny průhyby v několika definovaných polohách, aby se určila svislá tuhost koleje před montáží rohože a po ní.

 

Analýzou naměřených dat bylo možné prokázat, že po montáži celoplošných podkladových rohoží NOVODAMP® společnosti GERB pod štěrkové lože došlo ke zmírnění skokové změny tuhosti.

 

Potvrzený faktor skokové změny tuhosti mezi mostem a nájezdovou deskou byl opětovně potvrzen následujícím způsobem:

 

PŘED instalací: 2,5 až 4,8
PO instalaci: 0,7 až 1,1

 

Za účasti nezávislého pozorovatele, místní univerzity a provozovatele byla prokázána účinnost řešení společnosti GERB. Výsledky zkoušek ukázaly, že v tomto projektu došlo k celkovému snížení skokové změny tuhosti nejméně o faktor 3.

Sdílet tento příspěvek

Další zdroje

Potřebujete další informace o tomto tématu?
Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním dotazem.
Jeden z našich projektových inženýrů se vám brzy ozve.


  Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání služby Google.

  Štěrkové lože v zónách přechodu tuhosti

  Zajištění pružnosti v zónách přechodu tuhosti mezi betonovým mostem a nájezdovou deskou na štěrkovém loži

  V rámci komplexního programu rozvoje infrastruktury rozšířila železniční společnost svou jednokolejnou železniční síť na dvoukolejnou. Vlaky jezdí po jednoduchých neelektrifikovaných kolejích s rozchodem 1 000 mm a spojují destinace v celkové délce 4 000 km. S cílem realizovat převážně bezúdržbovou a udržitelnou modernizaci poskytla společnost GERB řešení pružnosti, které snížilo negativní účinky v přechodových zónách tuhosti.

  Štěrkové lože v zónách přechodu tuhosti

  Zajištění pružnosti v zónách přechodu tuhosti mezi betonovým mostem a nájezdovou deskou na štěrkovém loži

  V rámci komplexního programu rozvoje infrastruktury rozšířila železniční společnost svou jednokolejnou železniční síť na dvoukolejnou. Vlaky jezdí po jednoduchých neelektrifikovaných kolejích s rozchodem 1 000 mm a spojují destinace v celkové délce 4 000 km. S cílem realizovat převážně bezúdržbovou a udržitelnou modernizaci poskytla společnost GERB řešení pružnosti, které snížilo negativní účinky v přechodových zónách tuhosti.

  Výzva

  Jednou výjimečnou vlastností této železniční sítě je vysoký počet mostů. Zejména u mostů bylo zjištěno, že přechodové zóny mezi volnou tratí a mostem mají za následek výrazně vyšší náklady na údržbu. Obecně lze konstatovat, že hlavními příčinami vysokých nákladů na údržbu je na jedné straně sedání zeminy – tedy náspu a trati –, které lze pozorovat před a za mosty. Na druhé straně dochází v přechodové zóně k prudké změně pružnosti. Modul uložení neboli svislá tuhost nosné konstrukce volné koleje je až 6krát nižší než u betonového mostu.

  V závislosti na stavu půdy byla vyvinuta řešení, jako je nájezdová deska na upraveném podloží, zhutnění půdy a nájezdová deska na pilotových základech podpírajících půdu. Tato opatření však pouze snížila sedání koleje, ale nedošlo k upravení tuhosti přechodové zóny podle potřeby.

  Výzva

  Jednou výjimečnou vlastností této železniční sítě je vysoký počet mostů. Zejména u mostů bylo zjištěno, že přechodové zóny mezi volnou tratí a mostem mají za následek výrazně vyšší náklady na údržbu. Obecně lze konstatovat, že hlavními příčinami vysokých nákladů na údržbu je na jedné straně sedání zeminy – tedy náspu a trati –, které lze pozorovat před a za mosty. Na druhé straně dochází v přechodové zóně k prudké změně pružnosti. Modul uložení neboli svislá tuhost nosné konstrukce volné koleje je až 6krát nižší než u betonového mostu.

  V závislosti na stavu půdy byla vyvinuta řešení, jako je nájezdová deska na upraveném podloží, zhutnění půdy a nájezdová deska na pilotových základech podpírajících půdu. Tato opatření však pouze snížila sedání koleje, ale nedošlo k upravení tuhosti přechodové zóny podle potřeby.

  Řešení

  Cílem bylo snížit náklady na údržbu tratí a kolejových vozidel. Koncepce řešení společnosti GERB spočívá v zajištění plynulého přechodu tuhosti díky použití polyuretanových rohoží s uzavřenou buněčnou strukturou v souladu s normou DIN EN 16432. Hlavní myšlenkou je kompenzace náhlé skokové změny tuhosti, jak je na příkladu ukázáno zde. Tím se dosáhne plynulejšího přechodu tuhosti mezi volnou kolejí a mostem, což vede k menším změnám svislých posunů, když vlak projíždí přechodovou zónou.

  Pro vyrovnání náhlé skokové změny tuhosti navrhuje společnost GERB umístit na most pod zátěž celoplošné polyuretanové rohože podle následujícího obrázku. Tyto rohože se nazývají NOVODAMP® pod štěrkové lože a zajišťují plynulou změnu pružnosti na přechodech železničního svršku.

  Na základě daných parametrů půdy a konkrétních místních podmínek poskytuje společnost GERB řešení na míru s různými typy polyuretanových rohoží NOVODAMP® s uzavřenou buněčnou strukturou s ohledem na velikost a tuhost. V tomto konkrétním případě byla na základě dané rychlosti vlaku 160 km/h navržena požadovaná délka 22 m se dvěma různými typy polyuretanových rohoží.

  Další velkou výhodou tohoto způsobu je snadná montáž. Rohože se prostě položí přímo na most a teprve poté se zasypou štěrkem. Zejména kolejový svršek se nezmění. To vede k velmi nízkým nákladům na montáž a ke krátké době montáže, v porovnání s jinými způsoby na údržbu.

  Řešení

  Cílem bylo snížit náklady na údržbu tratí a kolejových vozidel. Koncepce řešení společnosti GERB spočívá v zajištění plynulého přechodu tuhosti díky použití polyuretanových rohoží s uzavřenou buněčnou strukturou v souladu s normou DIN EN 16432. Hlavní myšlenkou je kompenzace náhlé skokové změny tuhosti, jak je na příkladu ukázáno zde. Tím se dosáhne plynulejšího přechodu tuhosti mezi volnou kolejí a mostem, což vede k menším změnám svislých posunů, když vlak projíždí přechodovou zónou.

  Pro vyrovnání náhlé skokové změny tuhosti navrhuje společnost GERB umístit na most pod zátěž celoplošné polyuretanové rohože podle následujícího obrázku. Tyto rohože se nazývají NOVODAMP® pod štěrkové lože a zajišťují plynulou změnu pružnosti na přechodech železničního svršku.

  Na základě daných parametrů půdy a konkrétních místních podmínek poskytuje společnost GERB řešení na míru s různými typy polyuretanových rohoží NOVODAMP® s uzavřenou buněčnou strukturou s ohledem na velikost a tuhost. V tomto konkrétním případě byla na základě dané rychlosti vlaku 160 km/h navržena požadovaná délka 22 m se dvěma různými typy polyuretanových rohoží.

  Další velkou výhodou tohoto způsobu je snadná montáž. Rohože se prostě položí přímo na most a teprve poté se zasypou štěrkem. Zejména kolejový svršek se nezmění. To vede k velmi nízkým nákladům na montáž a ke krátké době montáže, v porovnání s jinými způsoby na údržbu.

  Výsledek

  Po dokončení montáže polyuretanových rohoží GERB byla provedena zkouška v terénu s cílem zjistit jejich účinnost v kritické přechodové zóně mezi mostní konstrukcí a nájezdovou deskou. Byly změřeny průhyby v několika definovaných polohách, aby se určila svislá tuhost koleje před montáží rohože a po ní.

   

  Analýzou naměřených dat bylo možné prokázat, že po montáži celoplošných podkladových rohoží NOVODAMP® společnosti GERB pod štěrkové lože došlo ke zmírnění skokové změny tuhosti.

   

  Potvrzený faktor skokové změny tuhosti mezi mostem a nájezdovou deskou byl opětovně potvrzen následujícím způsobem:

   

  PŘED instalací: 2,5 až 4,8
  PO instalaci: 0,7 až 1,1

   

  Za účasti nezávislého pozorovatele, místní univerzity a provozovatele byla prokázána účinnost řešení společnosti GERB. Výsledky zkoušek ukázaly, že v tomto projektu došlo k celkovému snížení skokové změny tuhosti nejméně o faktor 3.

  Výsledek

  Po dokončení montáže polyuretanových rohoží GERB byla provedena zkouška v terénu s cílem zjistit jejich účinnost v kritické přechodové zóně mezi mostní konstrukcí a nájezdovou deskou. Byly změřeny průhyby v několika definovaných polohách, aby se určila svislá tuhost koleje před montáží rohože a po ní.

   

  Analýzou naměřených dat bylo možné prokázat, že po montáži celoplošných podkladových rohoží NOVODAMP® společnosti GERB pod štěrkové lože došlo ke zmírnění skokové změny tuhosti.

   

  Potvrzený faktor skokové změny tuhosti mezi mostem a nájezdovou deskou byl opětovně potvrzen následujícím způsobem:

   

  PŘED instalací: 2,5 až 4,8
  PO instalaci: 0,7 až 1,1

   

  Za účasti nezávislého pozorovatele, místní univerzity a provozovatele byla prokázána účinnost řešení společnosti GERB. Výsledky zkoušek ukázaly, že v tomto projektu došlo k celkovému snížení skokové změny tuhosti nejméně o faktor 3.

  Sdílet tento příspěvek

  Sdílet tento příspěvek

  Další zdroje

  Potřebujete další informace o tomto tématu?
  Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním dotazem.
  Jeden z našich projektových inženýrů se vám brzy ozve.


   Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání služby Google.

   Další zdroje

   Potřebujete další informace o tomto tématu?
   Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním dotazem.
   Jeden z našich projektových inženýrů se vám brzy ozve.


    Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání služby Google.

    Přejít nahoru
    Scroll to Top