Viskózní stěnový tlumič GERB (GVWD)

Viskózní stěnový tlumič GERB (GVWD)

Viskózní stěnový tlumič GERB (GVWD)

Ochrana budov a konstrukcí proti zemětřesení a vibracím způsobeným větrem

Viskózní stěnové tlumiče GERB (GVWD) představují speciální konstrukce běžných tlumičů Visco®. Instalují se do budov a konstrukcí na spojnice jednotlivých pater. Snižují poměr výchylek mezi patry během podnětů způsobených větrem nebo seizmickou aktivitou. Tlumiče GVWD působí v jednom vodorovném směru a zvyšují celkové tlumení budovy. Snížení výchylek mezi patry mají za následek nižší vnitřní síly a momenty zlepšení pohodlí, bezpečí a spolehlivosti.

Ochrana budov a konstrukcí proti zemětřesení a vibracím způsobeným větrem.

Viskózní stěnové tlumiče GERB (GVWD) představují speciální konstrukce běžných tlumičů Visco®. Instalují se do budov a konstrukcí na spojnice jednotlivých pater. Snižují poměr výchylek mezi patry během podnětů způsobených větrem nebo seizmickou aktivitou. Tlumiče GVWD působí v jednom vodorovném směru a zvyšují celkové tlumení budovy. Snížení výchylek mezi patry mají za následek nižší vnitřní síly a momenty zlepšení pohodlí, bezpečí a spolehlivosti.

Ochrana budov a konstrukcí proti zemětřesení a vibracím způsobeným větrem.

Viskózní stěnové tlumiče GERB (GVWD) představují speciální konstrukce běžných tlumičů Visco®. Instalují se do budov a konstrukcí na spojnice jednotlivých pater. Snižují poměr výchylek mezi patry během podnětů způsobených větrem nebo seizmickou aktivitou. Tlumiče GVWD působí v jednom vodorovném směru a zvyšují celkové tlumení budovy. Snížení výchylek mezi patry mají za následek nižší vnitřní síly a momenty zlepšení pohodlí, bezpečí a spolehlivosti.

Tlumiče GVWD mezi dvěma patry

(dvě typické situace)

Tlumiče GVWD mezi dvěma patry

(dvě typické situace)

Tlumiče GVWD mezi dvěma patry

(dvě typické situace)

Tlumiče GVWD se skládají z ocelového pouzdra spojeného se spodní podlahou/konstrukcí, vnitřního pístu spojeného s horní podlahou a viskózní kapaliny mezi nimi. Při seizmickém a silném větrném buzení způsobuje relativní posun mezi horní a dolní konstrukcí pohyb pístu viskózní kapalinou. Vyvolávají se tlumicí síly a dochází k rozptylu kinetické energie. V závislosti na požadovaném tlumení a/nebo z důvodu dosažení přijatelných relativních posunů mezi podlahami lze zvolit různé velikosti tlumičů s vhodnou úrovní výkonnosti. Je-li to nutné, lze použít několik tlumičů souběžně.

Viskózní stěnové tlumiče GERB byly vyvinuty a zkonstruovány tak, aby vyhověly potřebám architektů a stavebních inženýrů. Dodávají se v různých velikostech, lze je instalovat do běžných stěnových konstrukcí a jsou vhodné pro novostavby, ale také pro opatření při modernizaci.

Tlumiče GVWD se skládají z ocelového pouzdra spojeného se spodní podlahou/konstrukcí, vnitřního pístu spojeného s horní podlahou a viskózní kapaliny mezi nimi. Při seizmickém a silném větrném buzení způsobuje relativní posun mezi horní a dolní konstrukcí pohyb pístu viskózní kapalinou. Vyvolávají se tlumicí síly a dochází k rozptylu kinetické energie. V závislosti na požadovaném tlumení a/nebo z důvodu dosažení přijatelných relativních posunů mezi podlahami lze zvolit různé velikosti tlumičů s vhodnou úrovní výkonnosti. Je-li to nutné, lze použít několik tlumičů souběžně.

Viskózní stěnové tlumiče GERB byly vyvinuty a zkonstruovány tak, aby vyhověly potřebám architektů a stavebních inženýrů. Dodávají se v různých velikostech, lze je instalovat do běžných stěnových konstrukcí a jsou vhodné pro novostavby, ale také pro opatření při modernizaci.

Tlumiče GVWD se skládají z ocelového pouzdra spojeného se spodní podlahou/konstrukcí, vnitřního pístu spojeného s horní podlahou a viskózní kapaliny mezi nimi. Při seizmickém a silném větrném buzení způsobuje relativní posun mezi horní a dolní konstrukcí pohyb pístu viskózní kapalinou. Vyvolávají se tlumicí síly a dochází k rozptylu kinetické energie. V závislosti na požadovaném tlumení a/nebo z důvodu dosažení přijatelných relativních posunů mezi podlahami lze zvolit různé velikosti tlumičů s vhodnou úrovní výkonnosti. Je-li to nutné, lze použít několik tlumičů souběžně.

Viskózní stěnové tlumiče GERB byly vyvinuty a zkonstruovány tak, aby vyhověly potřebám architektů a stavebních inženýrů. Dodávají se v různých velikostech, lze je instalovat do běžných stěnových konstrukcí a jsou vhodné pro novostavby, ale také pro opatření při modernizaci.

Pohlcování energie – typická dynamická výkonnost

Síla vs. rychlost

Síla [kN]

Rychlost [mm/s]

Pohlcování energie – typická dynamická výkonnost

Síla vs. rychlost

Síla [kN]

Rychlost [mm/s]

Pohlcování energie – typická dynamická výkonnost

Síla vs. rychlost

Síla [kN]

Rychlost [mm/s]

Charakteristika

Oblasti použití

Tlumič GVWD na zkušební lavici

Charakteristika

Oblasti použití

Tlumič GVWD na zkušební lavici

Charakteristika

Oblasti použití

Tlumič GVWD na zkušební lavici

Oblasti aplikací

Oblasti aplikací

Oblasti aplikací

VÝROBA, PRŮMYSL A ENERGETIKA

ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Scroll to Top