Inženýring

Odborníci na dynamiku a stavební statiku, poradenství v otázkách vibrací a jiných případech mimořádného zatížení.

Naše technické oddělení se zabývá všemi otázkami z oblasti dynamiky. Důraz je kladen na ochranu osob, budov a zařízení před vibracemi, větrem, zemětřesením a dalšími nežádoucími vlivy. Nabízíme poradenství pro jednotlivá opatření i vývoj a řešení na míru.

 

Služby jsou poskytovány v souladu s platnými mezinárodními normami a s využitím moderního softwaru FEM a počítačem podporovaného projektování (CAD, 3D).

 

Nabízíme následující služby:

Skupiny produktů

PRUŽINOVÉ PRVKY

VISCO® TLUMIČ

TLUMIČ VIBRACÍ

POLYURETAN NOVODAMP® S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU

Další zdroje

Brožura: GERB Engineering – profil

Oblasti aplikací

  VÝROBA, PRŮMYSL A ENERGETIKA 

  ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ

  DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Domů   Služby a poradenství  //  Inženýring

Inženýring

Odborníci na dynamiku a stavební statiku, poradenství v otázkách vibrací a jiných případech mimořádného zatížení.

Naše technické oddělení se zabývá všemi otázkami z oblasti dynamiky. Důraz je kladen na ochranu osob, budov a zařízení před vibracemi, větrem, zemětřesením a dalšími nežádoucími vlivy. Nabízíme poradenství pro jednotlivá opatření i vývoj a řešení na míru.

 

Služby jsou poskytovány v souladu s platnými mezinárodními normami a s využitím moderního softwaru FEM a počítačem podporovaného projektování (CAD, 3D).

 

Nabízíme následující služby:

Skupiny produktů

PRUŽINOVÉ PRVKY

VISCO® TLUMIČ

TLUMIČ VIBRACÍ

POLYURETAN NOVODAMP® S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU

Další zdroje

Brožura: GERB Engineering – profil

Oblasti aplikací

    VÝROBA,
      PRŮMYSL A ENERGETIKA    

  ARCHITEKTURA
    A STAVEBNICTVÍ   

  DOPRAVA
    A INFRASTRUKTURA  

Domů   Služby a poradenství  //  Inženýring

Inženýring

Odborníci na dynamiku a stavební statiku, poradenství v otázkách vibrací a jiných případech mimořádného zatížení.

Naše technické oddělení se zabývá všemi otázkami z oblasti dynamiky. Důraz je kladen na ochranu osob, budov a zařízení před vibracemi, větrem, zemětřesením a dalšími nežádoucími vlivy. Nabízíme poradenství pro jednotlivá opatření i vývoj a řešení na míru.

Služby jsou poskytovány v souladu s platnými mezinárodními normami a s využitím moderního softwaru FEM a počítačem podporovaného projektování (CAD, 3D).

Nabízíme následující služby:

Další zdroje

Brožura: GERB Engineering – profil

Oblasti aplikací

VÝROBA, PRŮMYSL A ENERGETIKA

ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Domů   Služby a poradenství  //  Inženýring

Přejít nahoru
Scroll to Top