Průmyslová strojní zařízení

Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví

Řízení vibrací pro průmyslová strojní zařízení

Chraňte svoje strojní zařízení před nadměrnými vibracemi

Sestavy strojů a citlivých zařízení jsou často ovlivňovány nepřiměřenými nebo rušivými vibracemi. V takových případech je užitečné pružné uložení.

 

Typickými příklady použití aktivního řízení vibrací (regulace u zdroje) jsou použití v průmyslových drtičích, cementárnách, tiskařských strojích, textilních strojích nebo odstředivkách. Vibrace a hluk přenášené konstrukcí v souvislosti s používáním takových strojních zařízení lze zřetelně snížit použitím pružného uložení. Pro periferní zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory, motorové agregáty a transformátory, se dnes běžně používají pružné základy.

 

Pro válcové brusky, obráběcí stroje, zkušební stroje a měřicí zařízení má společnost GERB řešení pasivní ochrany proti vibracím (ochrana před vnějšími vibracemi).

 

Naše řešení jsou z technického a ekonomického hlediska optimalizována pro

Pružinové prvky z ocelových pružin s vysokou únavovou pevností a neopotřebitelné tlumiče VISCO® umožňují v některých aplikacích snížit vibrace až o 99 %. V závislosti na typu vibračního zatížení a požadavcích lze pro některé stroje použít podporu přímo pružinami, zatímco pro jiné se používá pružné uložení s přídavným základem.

Reference projektů

Tiskový stroj MANROLAND Colorman
Dieselová elektrárna MAN
Odstředivka se škrabkou ANDRITZ KMPT©
Previous slide
Next slide

Oblasti použití

Skupiny produktů

PRUŽINOVÉ PRVKY

VISCO® TLUMIČ

TLUMIČ VIBRACÍ

POLYURETAN NOVODAMP® S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU

Další zdroje

Brožura: Pružné uložení strojního zařízení a vybavení

Další oblasti aplikací

  ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ

  DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Další informace o kontrole vibrací

    Zprávy

Průmyslová strojní zařízení

Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví

Řízení vibrací pro průmyslová strojní zařízení

Chraňte svoje strojní zařízení před nadměrnými vibracemi

Sestavy strojů a citlivých zařízení jsou často ovlivňovány nepřiměřenými nebo rušivými vibracemi. V takových případech je užitečné pružné uložení. 

 

Typickými příklady použití aktivního řízení vibrací (regulace u zdroje) jsou použití v průmyslových drtičích, cementárnách, tiskařských strojích, textilních strojích nebo odstředivkách. Vibrace a hluk přenášené konstrukcí v souvislosti s používáním takových strojních zařízení lze zřetelně snížit použitím pružného uložení. Pro periferní zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory, motorové agregáty a transformátory, se dnes běžně používají pružné základy.

 

Pro válcové brusky, obráběcí stroje, zkušební stroje a měřicí zařízení má společnost GERB řešení pasivní ochrany proti vibracím (ochrana před vnějšími vibracemi).

 

Naše řešení jsou z technického a ekonomického hlediska optimalizována pro

Pružinové prvky z ocelových pružin s vysokou únavovou pevností a neopotřebitelné tlumiče VISCO® umožňují v některých aplikacích snížit vibrace až o 99 %. V závislosti na typu vibračního zatížení a požadavcích lze pro některé stroje použít podporu přímo pružinami, zatímco pro jiné se používá pružné uložení s přídavným základem.

Reference projektů

Tiskový stroj MANROLAND Colorman
Dieselová elektrárna MAN
Odstředivka se škrabkou ANDRITZ KMPT©
Previous slide
Next slide

Oblasti použití

Skupiny produktů

PRUŽINOVÉ PRVKY

VISCO® TLUMIČ

TLUMIČ VIBRACÍ

POLYURETAN NOVODAMP® S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU

Další zdroje

Brožura: Pružné uložení strojního zařízení a vybavení

Další oblasti aplikací

  ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Další informace o kontrole vibrací

  Zprávy

Průmyslová strojní zařízení

Řízení vibrací pro průmyslová strojní zařízení

Chraňte svoje strojní zařízení před nadměrnými vibracemi

Sestavy strojů a citlivých zařízení jsou často ovlivňovány nepřiměřenými nebo rušivými vibracemi. V takových případech je užitečné pružné uložení. 

 

Typickými příklady použití aktivního řízení vibrací (regulace u zdroje) jsou použití v průmyslových drtičích, cementárnách, tiskařských strojích, textilních strojích nebo odstředivkách. Vibrace a hluk přenášené konstrukcí v souvislosti s používáním takových strojních zařízení lze zřetelně snížit použitím pružného uložení. Pro periferní zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory, motorové agregáty a transformátory, se dnes běžně používají pružné základy.

 

Pro válcové brusky, obráběcí stroje, zkušební stroje a měřicí zařízení má společnost GERB řešení pasivní ochrany proti vibracím (ochrana před vnějšími vibracemi).

 

Naše řešení jsou z technického a ekonomického hlediska optimalizována pro

Pružinové prvky z ocelových pružin s vysokou únavovou pevností a neopotřebitelné tlumiče VISCO® umožňují v některých aplikacích snížit vibrace až o 99 %. V závislosti na typu vibračního zatížení a požadavcích lze pro některé stroje použít podporu přímo pružinami, zatímco pro jiné se používá pružné uložení s přídavným základem.

Reference projektů

Tiskový stroj MANROLAND Colorman
Dieselová elektrárna MAN
Odstředivka se škrabkou ANDRITZ KMPT©
Previous slide
Next slide

Oblasti použití

Další zdroje

Brožura: Pružné uložení strojního zařízení a vybavení

Další oblasti aplikací

ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA<