Ocelové pružiny

Bezpečnost a spolehlivost s pružinovými prvky společnosti GERB

Pružinové prvky se předepnutými pružinami se používají pro projektově specifickou a spolehlivou podporu konstrukcí. Relevantní přirozené frekvence, které závisí na elastických vlastnostech pružin ve svislém a vodorovném směru, na trvalém zatížení a také na geometrii podpírané konstrukce, se pohybují v rozmezí 1–5 Hz ve svislém směru a 0,5–3 Hz ve vodorovném směru. Nejvhodnější frekvence podpory se pohybuje kolem 3–3,5 Hz.

 

Přesná specifikace vlastností pružných prvků snižuje dynamické síly v závislosti na iniciační frekvenci a pružnosti podpory. Aktivní izolace vibrací má snižuje účinky vibrací na okolí, např. při provozu strojů. Pasivní izolace chrání objekt, který je uložen na pružných prvcích. Tímto způsobem lze chránit budovy nebo citlivá zařízení před vibracemi přenášenými podložím. Pružinové prvky se nepohybují a ani nevibrují bez externího nebo interního zatížení. Nosný systém zůstává trvale stabilní.

 

Nejjednodušší verze pružinového prvku se skládá z vrchní a spodní nosné desky a šroubovitých pružin, které se nacházejí mezi těmito deskami. Toto řešení je ekonomicky efektivní a má vysoký potenciál výkonu. Jakákoli změna svislého zatížení ovšem způsobuje během výstavby doačasné deformace. Tomuto efektu lze předejít díky použití předpínatelných prvků. Obvykle jsou ve výrobě hydraulicky předkomprimovány na stanovenou výšku nebo plánované montážní zatížení a v této poloze jsou upevněny předpínacími šrouby. Tento proces je nezbytný při stavbě budov nebo základů strojů.

 

Pružné prvky mohou být v závislosti na svislém zatížení navrženy s jednou, více nebo mnoha jednotlivými pružinami. Vlastnosti jednotlivých pružin je třeba volit s ohledem na oblast použití a požadované rozpětí zatížení nebo posunutí. V případě potřeby lze také použít pružinové prvky s integrovanými tlumiči.

 

Výběr pružinových prvků pro váš proejkt snadno zvládnete společně s našimi specialisty – neváhejte nás kontaktovat!

předpínatelný

předpínatelný s tlumičem

nepředpínatelný

nepředpínatelný s tlumičem

Další zdroje

Brožura: Pružinové prvky standardního typu

Brožura: Pružinové prvky, otevřená konstrukce –
pro zatížení do 17 kN

Oblasti aplikací

  VÝROBA, PRŮMYSL A ENERGETIKA 

  ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ

  DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Domů    Skupiny produktů  // Ocelové pružinové prvky

 

Ocelové pružiny

Bezpečnost a spolehlivost s pružinovými prvky společnosti GERB

Pružinové prvky se předepnutými pružinami se používají pro projektově specifickou a spolehlivou podporu konstrukcí. Relevantní přirozené frekvence, které závisí na elastických vlastnostech pružin ve svislém a vodorovném směru, na trvalém zatížení a také na geometrii podpírané konstrukce, se pohybují v rozmezí 1–5 Hz ve svislém směru a 0,5–3 Hz ve vodorovném směru. Nejvhodnější frekvence podpory se pohybuje kolem 3–3,5 Hz.

 

Přesná specifikace vlastností pružných prvků snižuje dynamické síly v závislosti na iniciační frekvenci a pružnosti podpory. Aktivní izolace vibrací má snižuje účinky vibrací na okolí, např. při provozu strojů. Pasivní izolace chrání objekt, který je uložen na pružných prvcích. Tímto způsobem lze chránit budovy nebo citlivá zařízení před vibracemi přenášenými podložím. Pružinové prvky se nepohybují a ani nevibrují bez externího nebo interního zatížení. Nosný systém zůstává trvale stabilní.

 

Nejjednodušší verze pružinového prvku se skládá z vrchní a spodní nosné desky a šroubovitých pružin, které se nacházejí mezi těmito deskami. Toto řešení je ekonomicky efektivní a má vysokou účinnost. Jakákoli změna svislého zatížení ovšem způsobuje během výstavby dočasné deformace. Tomuto efektu lze předejít díky použití předpínatelných prvků. Obvykle jsou ve výrobě hydraulicky předkomprimovány na stanovenou výšku nebo plánované montážní zatížení a v této poloze jsou upevněny předpínacími šrouby. Tento proces je nezbytný při stavbě budov nebo základů strojů.

 

Pružné prvky mohou být v závislosti na svislém zatížení navrženy s jednou, více nebo mnoha jednotlivými pružinami. Vlastnosti jednotlivých pružin je třeba volit s ohledem na oblast použití a požadované rozpětí zatížení nebo posunutí. V případě potřeby lze také použít pružinové prvky s integrovanými tlumiči.

 

Výběr pružinových prvků pro váš proejkt snadno zvládnete společně s našimi specialisty – neváhejte nás kontaktovat!

předpínatelný

předpínatelný s tlumičem

nepředpínatelný

nepředpínatelný s tlumičem

Další zdroje

Brožura: Pružinové prvky standardního typu

Brožura: Pružinové prvky, otevřená konstrukce –
pro zatížení do 17 kN

Oblasti aplikací

    VÝROBA,
      PRŮMYSL A ENERGETIKA    

  ARCHITEKTURA
    A STAVEBNICTVÍ   

  DOPRAVA
    A INFRASTRUKTURA  

Domů    Skupiny produktů  // Ocelové pružinové prvky

Ocelové pružiny

Bezpečnost a spolehlivost s pružinovými prvky společnosti GERB

Pružinové prvky se předepnutými pružinami se používají pro projektově specifickou a spolehlivou podporu konstrukcí. Relevantní přirozené frekvence, které závisí na elastických vlastnostech pružin ve svislém a vodorovném směru, na trvalém zatížení a také na geometrii podpírané konstrukce, se pohybují v rozmezí 1–5 Hz ve svislém směru a 0,5–3 Hz ve vodorovném směru. Nejvhodnější frekvence podpory se pohybuje kolem 3–3,5 Hz.

 

Přesná specifikace vlastností pružných prvků snižuje dynamické síly v závislosti na iniciační frekvenci a pružnosti podpory. Aktivní izolace vibrací má snižuje účinky vibrací na okolí, např. při provozu strojů. Pasivní izolace chrání objekt, který je uložen na pružných prvcích. Tímto způsobem lze chránit budovy nebo citlivá zařízení před vibracemi přenášenými podložím. Pružinové prvky se nepohybují a ani nevibrují bez externího nebo interního zatížení. Nosný systém zůstává trvale stabilní.

 

Nejjednodušší verze pružinového prvku se skládá z vrchní a spodní nosné desky a šroubovitých pružin, které se nacházejí mezi těmito deskami. Toto řešení je ekonomicky efektivní a má vysokou účinnost. Jakákoli změna svislého zatížení ovšem způsobuje během výstavby dočasné deformace. Tomuto efektu lze předejít díky použití předpínatelných prvků. Obvykle jsou ve výrobě hydraulicky předkomprimovány na stanovenou výšku nebo plánované montážní zatížení a v této poloze jsou upevněny předpínacími šrouby. Tento proces je nezbytný při stavbě budov nebo základů strojů.

 

Pružné prvky mohou být v závislosti na svislém zatížení navrženy s jednou, více nebo mnoha jednotlivými pružinami. Vlastnosti jednotlivých pružin je třeba volit s ohledem na oblast použití a požadované rozpětí zatížení nebo posunutí. V případě potřeby lze také použít pružinové prvky s integrovanými tlumiči.

 

Výběr pružinových prvků pro váš proejkt snadno zvládnete společně s našimi specialisty – neváhejte nás kontaktovat!

předpínatelný

předpínatelný s tlumičem

nepředpínatelný

nepředpínatelný s tlumičem

Další zdroje

Brožura: Pružinové prvky standardního typu

Brožura: Pružinové prvky, otevřená konstrukce –

pro zatížení do 17 kN

Oblasti aplikací

VÝROBA, PRŮMYSL A ENERGETIKA 

ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Domů    Skupiny produktů  // Ocelové pružinové prvky

Přejít nahoru
Scroll to Top