Výsledky vyhledávání

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Výzkum a vývoj Realizace vašich nápadů Naše oddělení výzkumu a vývoje poskytuje podporu pro nová řešení kontroly vibrací a požadavky projektů. Individualizovaná řešení umožňuje naše nepřetržité úsilí a průběžná spolupráce s našimi zákazníky a partnery.   Přímo ve společnosti jsou k dispozici moderní zkušebny, systematické postupy a analytické metody. Dalším aspektem našich odborných znalostí jsou konzultace s uznávanými akademickými institucemi v tuzemsku i na mezinárodní úrovni. Speciální aplikace Ochrana proti zemětřesení / seizmická ochrana Mikroseizmická izolace Obnova & upgrade Skupiny produktů Další zdroje – – – Oblasti aplikací   VÝROBA, PRŮMYSL A ENERGETIKA    ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ   DOPRAVA A INFRASTRUKTURA Domů   Služby a…
Výzkum a vývoj Realizace vašich nápadů Naše oddělení výzkumu a vývoje poskytuje podporu pro nová řešení kontroly vibrací a požadavky projektů. Individualizovaná řešení umožňuje naše nepřetržité úsilí a průběžná spolupráce s našimi zákazníky a partnery.   Přímo ve společnosti jsou…
Technické poradenství, měření a zkoušky Systémy na míru vyhovující vašim potřebám Ve spolupráci s projektanty, konzultanty, provozovateli, stavebními firmami, výrobci strojů a výzkumnými institucemi nabízí společnost GERB řešení vibrací na míru, která účinně snižují dopady vibrací nebo chrání konstrukce před vibracemi způsobenými lidmi, seizmickými jevy, větrem nebo dopravou.   Naše služby: technické poradenství v oblasti vibrací při stavebně-dynamických problémech měření vibrací návrh, koncepce a plánování individuálních izolací vibrací pro stroje, budovy, kolejiště a průmyslová zařízení vývoj, konstrukce, výroba a dodání systémů ke snížení vibrací statické a dynamické výpočty všech typů, důkazy stability a vhodnosti k užívání, návrhy a prováděcí výkresy montáž, justace,…
Technické poradenství, měření a zkoušky Systémy na míru vyhovující vašim potřebám Ve spolupráci s projektanty, konzultanty, provozovateli, stavebními firmami, výrobci strojů a výzkumnými institucemi nabízí společnost GERB řešení vibrací na míru, která účinně snižují dopady vibrací nebo chrání konstrukce před…
Obnova & upgrade Rekonstrukce, přídavné vybavení a řešení usazení Ve stávajících elektrárnách a průmyslových provozech se zastaralé nebo již nefunkční stroje často nahrazují novými, které většinou vyvíjejí na podpůrnou konstrukci zcela odlišná zatížení. V mnoha případech je proto nutno přepracovat nebo úplně přebudovat stávající základy.   Společnost GERB se specializuje na sanaci základů od konzultací a plánování až po realizaci stavby a nabízí úpravu a vypracování stávajících strojních základů jako komplexní balíček: posouzení podloží a stávajících základů návrhy na renovaci nebo zesílení stávajících základů inženýrské projekty k přestavbě nebo adaptaci, koordinace s výrobci strojů v případě potřeby dodávka a instalace systému pružného…
Obnova & upgrade Rekonstrukce, přídavné vybavení a řešení usazení Ve stávajících elektrárnách a průmyslových provozech se zastaralé nebo již nefunkční stroje často nahrazují novými, které většinou vyvíjejí na podpůrnou konstrukci zcela odlišná zatížení. V mnoha případech je proto nutno…
Mikroseizmická izolace Podpora mikro- a nanoprocesů – když záleží na přesnosti V oblasti nejmodernější přesné výroby dosahující měřítek mikro- a nanočástic je nutno zvažovat již ty nejmenší mikroseizmické vibrace a řídit je.   Zařízení, která je nutno chránit, jsou například: 3D měřicí přístroje mikroelektronické přístroje optické a elektronické mikroskopy laserové skenery a skenery magnetické rezonance (MRI/MRT) IT zařízení I ty nejmenší vibrace lze snížit pečlivě zkonstruovaným pružným uložením, což umožňuje výrobu a měření produktů na nejvyšší možné úrovni kvality.   Kromě toho nabízíme i ochranu celých budov před mikroseizmickými vlivy, což může být nutné pro budovy, v nichž se provádí výzkum….
Mikroseizmická izolace Podpora mikro- a nanoprocesů – když záleží na přesnosti V oblasti nejmodernější přesné výroby dosahující měřítek mikro- a nanočástic je nutno zvažovat již ty nejmenší mikroseizmické vibrace a řídit je.   Zařízení, která je nutno chránit, jsou například:…
Tlumicí systémy / Tlumiče pro potrubí Tlumení ve všech směrech s jediným zařízením Tlumení hraje rozhodující roli pro dynamické chování pružně uloženého systému. Tlumení snižuje rezonanční jevy a omezuje rázové pohyby tím, že odvádí mechanickou energii a mění ji na teplo. Tlumiče VISCO® společnosti GERB využívají disipačních vlastností vysoce viskózních kapalin a tlumí pohyby ve všech prostorových směrech současně.   Díky specifikaci použití tlumení lze optimalizovat systémy pružného uložení, snížit náklady a umožnit instalace, například i v případě zemětřesení.   Tlumiče VISCO® společnosti GERB se používají efektivně v široké řadě aplikací. Například pro pružné uložení kovacích bucharů a lisů, pro turbíny, čerpadla…
Tlumicí systémy / Tlumiče pro potrubí Tlumení ve všech směrech s jediným zařízením Tlumení hraje rozhodující roli pro dynamické chování pružně uloženého systému. Tlumení snižuje rezonanční jevy a omezuje rázové pohyby tím, že odvádí mechanickou energii a mění ji na…
Ochrana proti zemětřesení / seizmická ochrana Chraňte budovy, konstrukce a stroje před zemětřesením a dopady seizmické aktivity se společností GERB Mnoho oblastí se nachází v neustálém ohrožení zemětřesením. Stroje, zařízení, budovy a mosty jsou poškozovány nebo ničeny a v nebezpečí jsou i lidské životy. Vyvíjíme a dodáváme technická řešení k ochraně před těmito přírodními živly.   Naše pružinové prvky a tlumiče Visco® se úspěšně používají k ochraně proti zemětřesení.    Na základě rozsahu zadání nabízíme různá řešení:   Kontrolní systémy (Base Control Systems, BCS) – montáž a umístění ochranných prvků pod konstrukci Systémy tlumení vibrací (Tuned Mass Control Systems, TMCS) – speciální tlumicí systémy…
Ochrana proti zemětřesení / seizmická ochrana Chraňte budovy, konstrukce a stroje před zemětřesením a dopady seizmické aktivity se společností GERB Mnoho oblastí se nachází v neustálém ohrožení zemětřesením. Stroje, zařízení, budovy a mosty jsou poškozovány nebo ničeny a v nebezpečí jsou i…
Stavba lodí Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví Kontrola vibrací pro stavbu lodí Bezpečnost na moři se společností GERB Regulace hluku a vibrací na lodích a příbřežních konstrukcích, jako jsou výrobní plošiny, může výrazně zvýšit osobní pohodlí a bezpečnost provozu.   Agregáty, jako jsou čerpadla a kompresory nebo hydraulické systémy, také často vyžadují omezení vibrací a hluku přenášeného konstrukcí. Akustické oddělení tichých místností od sousedních hlučných prostor často vyžaduje vysoce účinné izolační systémy – to platí pro nákladní a osobní lodě, motorové čluny, soukromé jachty i velké příbřežní konstrukce.   Kromě vynikající izolace poskytují prvky pružinových…
Stavba lodí Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví Kontrola vibrací pro stavbu lodí Bezpečnost na moři se společností GERB Regulace hluku a vibrací na lodích a příbřežních konstrukcích, jako jsou výrobní plošiny, může výrazně zvýšit osobní…
Železniční tratě Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví Řešení izolace vibrací a pružnost pro železniční tratě Účinná prevence vibrací a hluku přenášeného podložím – s řešeními společnosti GERB pro pružně uložené tratě Dopravní systémy na kolejích představují nejlepší možnost, jak překonat dopravní problémy 21. století. Dnes patří k nejmodernějším a nejpohodlnějším způsobům přepravy osob a zboží. Všechny železniční systémy však způsobují hluk a vibrace. Proto na místech, kde se koleje nacházejí v blízkosti budov, jsou často nevyhnutelné konflikty. Hluk přenášený podložím a vibrace jsou vnímány jako rušení.   Systémy pružného uložení společnosti GERB snižují přenos hluku přenášeného podložím a…
Železniční tratě Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví Řešení izolace vibrací a pružnost pro železniční tratě Účinná prevence vibrací a hluku přenášeného podložím – s řešeními společnosti GERB pro pružně uložené tratě Dopravní systémy na kolejích představují…
Konstrukce Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví Kontrola vibrací pro konstrukce Systémy tlumičů vibrací (TMD) GERB pro subtilní konstrukce a konstrukce s velkým rozpětím Konstrukce jako jsou mosty, mrakodrapy, schodiště, zásobníky a antény, se mohou rozkmitat na vysokou úroveň vibrací způsobenou větrem, zemětřesením, stroji v okolí nebo dopravou. Pro tyto konstrukce jsou typické nízké přirozené frekvence a slabé vlastní tlumení.   Systémy tlumičů vibrací (TMD) GERB mohou tyto vibrace výrazně snížit. Omezují posuny konstrukcí tím, že absorbují a rozptylují vibrační energii. Naše tlumiče se skládají z pružných prvků (např. ocelových pružin nebo kyvadel), vizkozní hmoty a tlumicích prvků (tlumiče…
Konstrukce Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví Kontrola vibrací pro konstrukce Systémy tlumičů vibrací (TMD) GERB pro subtilní konstrukce a konstrukce s velkým rozpětím Konstrukce jako jsou mosty, mrakodrapy, schodiště, zásobníky a antény, se mohou rozkmitat na…
Budovy a rozšíření Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví Řešení kontroly vibrací a pružnosti pro budovy a jejich rošíření Navraťte se společností GERB do svého prostoru klid a zajistěte si dobré sousedství Moderní města často vyžadují, aby se obytné budovy, kanceláře, školy a koncertní sály nacházely v bezprostřední blízkosti železničních tratí nebo hlavních dopravních tras.   Kromě toho jsou v těchto obytných nebo kancelářských budovách někdy zřizována fitness centra, studia a kluby. Výsledné vibrace a hluk přenášený konstrukcí mohou v těchto oblastech způsobit výrazné narušení a snížení kvality života.   Rušivé dopady se mohou vyskytnout také například u serverových center…
Budovy a rozšíření Vibrace mohou být pod kontrolou – kdekoliv se objeví Řešení kontroly vibrací a pružnosti pro budovy a jejich rošíření Navraťte se společností GERB do svého prostoru klid a zajistěte si dobré sousedství Moderní města často vyžadují,…
Scroll to Top